Oplossingen & Teams

Hieronder vind je alle inzendingen die meedoen aan de Delta Water Challenge. Ben je enthousiast over een idee?

Stem dan hier op jouw favoriet!

 


 

CHALLENGE 1: DE TOEKOMSTBESTENDIGE STAD
oplossing: Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen
ORGANISATIE: IVN NATUUREDUCATIE
CONTACTPERSOON: VINCENT VAN DER VEEN
team: vincent van der veen, noëlle verhagen, romy de rooij & jessie eikenhout
coaches: henk pannekoek & lodewijk nijssen

Door samenwerking in 8 jaar alle ca 200 schoolpleinen in Zeeland vergroenen en benutten als buitenlokaal en groene speelplek (ook buiten schooltijd). De huidige pleinen zijn veelal grijs. Steeds meer scholen zien het belang in van een groen schoolplein voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Daarnaast kunnen deze plekken een rol spelen in de opgave om de bebouwde omgeving van Zeeland klimaatbestendig te maken. Bijkomend voordeel is dat deze pleinen gelijk een prachtige educatie tool vormen voor de klimaatopgave. Als we middelen en kennis bundelen in Zeeland kunnen we echt koploper worden op dit vlak in Nederland. Daarom hebben we als IVN i.s.m de HZ en de GGD het initiatief genomen om te pleiten voor en te werken aan een Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen. Dit volgens drie pijler: 1) Schoolpleinen als een buitenlokaal 2) Schoolpleinen als stapsteen voor flora en fauna uit Zeeland / tegels eruit / groen erin 3) Schoolpleinen als plekken voor en van de buurt.

Ben jij enthousiast over deze oplossing? Stem dan hier op jouw favoriet!

Presentatie van IVN Natuureducatie tijdens het Challenge Event

Presentatie van IVN Natuureducatie tijdens het Challenge Event

ivn.png

 

challenge 1: de toekomstbestendige stad
oplossing: flowsand
organisatie: aquaflow
contactpersoon: ad de groot
team: ad de groot, tom spruitenberg & aloys lockefeer

Aquaflow tijdens het Challenge Event met twee teamleden

Aquaflow tijdens het Challenge Event met twee teamleden

Flowsand bestaat uit standaard brekerzand, dat wordt toegepast om straatwerk in te vegen. Hieraan is een high tech, capillair werkende, basaltvezel toegevoegd. Het straatwerk gaat door de capillaire werking een beetje zuigen aan het hemelwater, waardoor de doorlatendheid toeneemt. Het is echter beslist geen waterdoorlatende verharding, dat is gericht op snelle afvoer van grote buien. Hier ligt de focus op het afromen van lichte neerslag omdat daar 80-90% van het jaarvolume in zit. Het gaat om een geleidelijk doorgaand proces dat na aanleg geen verder onderhoud behoeft.

Ben jij enthousiast over deze oplossing? Stem dan hier op jouw favoriet!

aquaflow.png

 

challenge 1: de toekomstige stad
oplossing: Urban Rainshell
organisatie: EWB
contactpersoon: ger pannekoek
team: ger pannekoek, jacques walhout, bianca de pooter & jesper harinck

Demonstratie van EWB tijdens het Challenge Event

Demonstratie van EWB tijdens het Challenge Event

Schermafbeelding+2018-10-11+om+08.58.20.jpg

De innovatie is een gezamenlijk initiatief van EWB en Stichting O2DIT, waarin twee innovaties (URS® en DSI®) gecombineerd worden in een oplossing waarmee piekbuien snel worden gebufferd, gezuiverd én opgeslagen in het watervoerend pakket. Het systeem voorkomt wateroverlast en houdt kostbaar zoet water beschikbaar voor hergebruik tijdens lange droge periodes. De URS® is een onderhoudsarm regenwaterbuffering en -zuiveringssysteem op basis van natuurlijk, hernieuwbaar en circulair materiaal: schelpen en mineralen. Piekbuien worden afgekoppeld en ondergronds gebufferd via kolken in een bed van AA Eco Schelpenmix. Vervuild water wordt gezuiverd via een afvoerdrain omhuld door een mineralenmengsel dat afstromend regenwater zuivert van zware metalen, minerale oliën en PAK tot binnen het infiltratiebesluit bodembescherming. M.b.v. DSI® wordt er water op een efficiënte manier geïnfiltreerd in heterogene grondwaterpakketten en verzilting van grondwater wordt voorkomen. Hiermee kunnen grotere oppervlakten verhard oppervlak kosteneffectief worden afgekoppeld. Met DSI® kan binnen korte tijd grote debieten in de grond geïnfiltreerd worden (max ca. 20m3 per uur op vrij verval en ca. 60 m3 per uur middels bemaling). Dit gebeurt vanaf 12 m-mv tot aan de onderkant van het eerste watervoerende pakket. DSI® kan vervolgens worden ingezet om water op te pompen voor hergebruik.

Ben jij enthousiast over deze oplossing? Stem dan hier op jouw favoriet!


Presentatie op het Challenge Event

Presentatie op het Challenge Event

challenge 1: de toekomstbestendige stad
oplossing: beter op de tijding voorbereid
contactpersoon: vincent huying
team: vincent huying, bruce mott & teun huijbregste

Toename in verstedelijking zorgt voor een steeds grotere verzegeling van de bodem door dak en straat. Dit maakt de beschikbare ruimte om regenwater tussen gebouwen op te vangen steeds beperkter. Tevens draagt verdroging en inklinking onder gebouwen en straatoppervlak bij aan het groeiend probleem van verzakking en bodemdaling. Als gevolg van verdroging en inklinking ontstaat met name in onze delta een grotere kans op verzilting.

De oplossing vindt BTV in het evenwijdig verbinden van bestaande infiltratiesystemen, door deze uit te breiden met druppel-infiltratie, waardoor de horizontale insijpeling van deze systemen door capillaire werking in de grond verbeterd wordt.

Boven de grond is onze intentie de verbinding te leggen door het individueel eigendom van deze groeiende problemen te veranderen naar maatschappelijk gedragen eigenaarschap van het gehele scala aan oplossingen. Door verder te kijken dan de erfafscheiding, de stoeprand en beschikbare afvoersystemen kunnen we een antwoord bieden op versnippering die ontstaat wanneer de verantwoordelijkheid en derhalve eigenaarschap van de oplossing, slechts strekt tot het perceel-, of objectgrens. Immers, zowel regenwater als verzilting zijn problemen die zich niet houden aan deze door de mens vastgestelde grenzen.

Ben jij enthousiast over deze oplossing? Stem dan hier op jouw favoriet! 

challenge 2: kustverdediging veerse dam
oplossing: VILLA DE VERBEELDING- Een dijk van een gebouw geworteld en vertakt in een duin 
organisatie: de verbeelding i.s.m. econcrete
contactpersoon: suzan van de ven
team: suzan van de ven, joery zegers & jesper rober

Doel: Het ontwikkelen van een botweefsel systeem als basis, kern van de dam.

De Verbeelding is bezig met het onderzoeken van een duurzame manier van bouwen aan de Veerse Dam. Dit op een manier dat de natuur niet aangetast wordt, maar juist meer ruimte krijgt dan ooit tevoren. De Verbeelding lanceert een plan waar alle betrokken partijen blij van worden: recreanten, ondernemers, woon- werkverkeer, overheidsorganisaties, projectontwikkelaars én natuurorganisaties. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Wil je meer weten over de oplossing? Klik dan hier voor meer informatie.

Ben jij enthousiast over deze oplossing? Stem dan hier op jouw favoriet!

Website.jpg
deverbeelding.png
econcrete.png

 
blueo2.png
Schermafbeelding 2018-10-11 om 10.51.34.png

challenge 2: kustverdediging veerse dam
oplossing: Greenbanks - Sea Citadel
organisatie: blue 02
contactpersoon: brechtje smidt & zairah khan
team: NTB

Seacitadel gaat uit van het principe: denk en bouw mee met de natuur. Seacitadel bestaat uit een natuurlijke golfbreker bestaande uit harde en zachte natuurlijke elementen. Op het zee-bed wordt een oester- en schelpdieren bank aangelegd. Daaraan gekoppeld is een zeewier boerderij. In combinatie zorgen beide elementen voor schoner water, meer biodiversiteit en een positieve bijdrage aan de kustveiligheid. Dat komt ten goede aan de beleving van dit unieke kustlandschap wat door mens en natuur samen is gecreëerd.   

Ben jij enthousiast over deze oplossing? Stem dan hier op jouw favoriet!