Nieuws

artikel over delta water challenge door het algemeen dagblad

Het Algemeen Dagblad heeft een artikel over de Delta Water Challenge Showcase event gepubliceerd. Benieuwd naar het artikel? Lees het hier!

Ondernemers en studenten hebben grootse plannen voor toekomstbestendige Delta

Op donderdag 24 januari zijn de winnaars van de Delta Water Challenge bekendgemaakt. Tijdens het Showcase event zijn de winnaars van de twee uitdagingen gekozen door de jury en het publiek. De winnaars zijn naar huis gegaan met een geldprijs van €2000,- en krijgen daarnaast een podium om hun oplossing te presenteren tijdens de Werkconferentie Zuidwestelijke Delta.

Deelnemers Delta Water Challenge.JPG

Oplossingen voor urgente uitdagingen
Hoe kunnen we de stad toekomstbestendig inrichten, rekening houdend met de gevolgen van klimaatverandering zoals hitte, droogte en hevige regenval? En hoe kunnen we de kwaliteit en beleving van de Veerse Dam vergroten? Studenten, ondernemers en professionals zijn aan de slag gegaan met twee uitdagingen: de Toekomstbestendige stad en Kustverdediging Veerse Dam. De Delta Water Challenge geeft deze slimme oplossingen voor een toekomstbestendige Delta een boost.

Gepresenteerde innovaties dragen bij aan klimaatbestendig Zeeland
Tijdens het Showcase event op 24 januari presenteerden zes teams hun oplossingen aan het publiek middels een pitch en een presentatie op de innovatiemarkt.

De jury, bestaande uit bestuurs- en directieleden van de partnerbedrijven: juryvoorzitter Ben de Reu (gedeputeerde van de provincie Zeeland), Jan Vreeburg (Evides), Gert van Kralingen (Waterschap Scheldestromen), Elaine Alwayn (Rijkswaterstaat) en John Dane (HZ University of Applied Sciences) koos uit deze zes een winnaar per uitdaging. Bij de beoordeling heeft de jury met name gelet op klimaatbestendigheid, integraliteit, economische impact, ontwikkeling van het team en de oplossing tijdens de periode van de challenge. Ruim 500 stemmen werden uitgebracht voor de publieksprijs, zowel online als tijdens het event.

Naast de pitches van de deelnemende teams sprak voormalig minister prof. dr. Jacqueline Cramer over ‘Water als katalysator van de circulaire economie‘ en liet architect en winnaar van de Groene Innovatieprijs Veere, Timko Lokerse inspirerende voorbeelden zien van bouwen met en in de natuur.

“Prachtig alle waterinnovaties die vandaag zijn gepresenteerd hier in Zeeland. Deze kunnen bijdragen aan het klimaatbestendig maken van Zeeland” - prof. dr Jacqueline Cramer.

Winnaars
De winnaar van de juryprijs voor de uitdaging ‘de Toekomstbestendige Stad’ is gegaan naar De Groene Revolutie: Zeeuwse schoolpleinen van het team van IVN Natuureducatie, bestaande uit Vincent van der Veen, Noëlle Verhagen, Romy de Rooij en Jessie Eikenhout. Dit initiatief streeft naar het vergroenen van zoveel mogelijk schoolpleinen zodat deze kunnen worden benut als een groene speel- en educatieplek en daarmee bijdraagt aan een groenere stad.

De winnaar van de juryprijs voor de uitdaging: Kustverdediging Veerse Dam is gegaan naar het team van Villa de Verbeelding van De Verbeelding en ECOncrete, bestaande uit Suzan van de Ven, Joery Zegers, Roy Osinga en Jesper Rober. Met het visionaire concept ‘een dijk van een gebouw geworteld en vertakt in een duin’. Door middel van een speciale structuur is het idee een woon-, werk- en recreatieplek in een duin te creëren.

Het initiatief dat de meeste stemmen van het publiek, zowel online als tijdens het Showcase event, heeft gekregen is Greenbanks: Sea Citadel van organisatie BlueO2. Sea Citadel bestaat uit een natuurlijke golfbreker bestaande uit harde en zachte natuurlijke elementen. Op het zeebed wordt een oester- en schelpdieren bank aangelegd. Daaraan gekoppeld is een zeewierboerderij, waaruit verschillende zeewier producten kunnen worden ontwikkeld. 

De verschillende teams hebben vervolgafspraken gemaakt over het doorontwikkelen van hun plannen.


meld je nu aan voor het showcase event!

Zeven teams, bestaande uit ondernemers, studenten en professionals, zullen hun oplossing presenteren tijdens een feestelijk evenement. Uit deze deelnemers wordt een winnaar gekozen door een vakkundige jury vol experts. De winnaar krijgt €2.000,- en een podium tijdens de Werkconferentie Zuidwestelijke Delta 2019.

Datum: donderdag 24 januari 2019
Locatie: Dock, Edisonweg 41 Vlissingen
Tijd: 15:00 - 19:00 uur
Programma wordt binnenkort bekend gemaakt!

Aanmelden kan door het formulier op deze pagina in te vullen.
MAAK KENNIS MET DE JURYLEDEN!

©Provincie Zeeland

©Provincie Zeeland

Ben de Reu, gedeputeerde van de Provincie Zeeland - Ik ben de bestuurder in Zeeland die verantwoordelijk is voor o.a. de portefeuilles Water, Energie en Klimaat.

Ik vind het heel erg belangrijk dat jongeren, maar ook ondernemers, mensen uit het onderwijs en vanuit overheden samenwerken aan een Zeeland waarin het goed wonen, werken en leven is. Met de Delta water Challenge moedigen we iedereen aan om met goede ideeën te komen voor de toekomst van Zeeland op het gebied van Water, Energie en Klimaat voor Zeeland. Ik verwacht van de teams goed doordachte en toepasbare oplossingen. Het traject dat via de Delta Water Challenge wordt aangeboden biedt daar alle kansen voor.

©Evides

©Evides

Annette Ottolini - Sinds eind 2014 is Annette Ottolini Algemeen Directeur/Bestuurder van Evides Waterbedrijf. Ze studeerde Marketing en Business Administration aan de Wageningen Universiteit en bekleedde eerder management posities bij KPN Telecom, Solvus en Maetis Arbo. Van 2006 tot 2014 was ze directielid bij Waternet (Amsterdam). Naast haar werk als algemeen directeur bekleedt Annette de volgende nevenfuncties: • Lid Raad van Commissarissen Delfluent B.V. • Bestuurslid Stichting Water for Life • Lid Raad van Commissarissen Spaarnelanden • Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Ons Doel • Bestuurslid Deltalinqs

©Scheldestromen

©Scheldestromen

Gert van Kralingen - Gert van Kralingen is bestuurder van Waterschap Scheldestromen. Het Waterschap is een groot bedrijf met 440 werknemers, waarin jaarlijks een budget van ruim 112 miljoen euro omgaat. Het Waterschap beheert de dijken en duinen, (bijna 500 km) zorgt voor schoon en voldoende water en voor veilige wegen en fietspaden.©Rijkswaterstaat

©Rijkswaterstaat

Elaine Alwayn - Elaine Alwayn is per 1 oktober 2018 Directeur Netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat Zee en Delta. Rijkswaterstaat Zee en Delta maakt het vervoer over de Noordzee en het Zeeuwse land en water mogelijk. Ook zorgt dit regionale onderdeel van Rijkswaterstaat dat het vervoer vanaf de Noordzee goed aansluit op het land en water. In de Zeeuwse regio worden waterkeringen verbonden met wegen, bruggen en natuur. 

©HZ

©HZ

John Dane is met ingang van 1 januari 2019 voorzitter van het College van Bestuur van de HZ. Sinds 1 september 2014 is hij lid van het College van Bestuur. Hij startte in 2014 aan de HZ als managing director van de Academie voor Economie & Management en Scaldis Academy. 

Als kennisinstituut in de Zeeuwse regio hechten wij grote waarde aan initiatieven als de Delta Water Challenge. Wereldvraagstukken op het gebied van water zijn de uitdagingen van vandaag. Wij vinden het belangrijk om onze studenten op te leiden tot professionals die nationaal en internationaal aan innovatieve oplossingen kunnen werken. De Delta Water Challenge is een uitdagende manier om hun talenten te ontwikkelen. Dat ze hierbij samenwerken met professionals uit het werkveld juichen wij alleen maar toe.”
Persbericht challenge event

De Delta Water Challenge geeft slimme oplossingen voor een toekomstbestendige Delta een boost! Hoe kunnen we de stad toekomstbestendig inrichten, rekening houdend met de gevolgen van klimaatverandering zoals hitte, droogte en hevige regenval? En hoe kunnen we de kwaliteit en beleving van de Veerse Dam vergroten?

Studenten, ondernemers en andere professionals zijn tijdens vier bijeenkomsten aan de slag gegaan met het bedenken van innovatieve oplossingen voor deze uitdagingen. Ondernemers die al een oplossing hadden, hebben deze ook kunnen indienen. In totaal zijn er 14 oplossingen ingezonden waarbij je kunt denken aan tiny forests, een natuurlijke golfbreker en biodiversiteit-verhogende betonconstructies.

Tijdens het Challenge Event op 18 oktober kwamen al deze oplossingen samen op een innovatiemarkt. Het was vervolgens aan de deelnemers om teams te vormen rondom deze kansrijke oplossingen. Dit zijn de oplossingen die de laatste fase van de challenge betreden:

 • ECOncrete heeft een team gevormd rondom de oplossing van biodiversiteit-verhogende betonproducten.

 • IVN Natuureducatie gaat verder aan de slag met het idee van groene schoolpleinen, hierbij zijn ook idee-eigenaren van Urban Rainshell en Nibo Huis en Tuin bij aangesloten.

 • Aquaflow gaat aan het idee van Flowsand, bestrating dat regenwater opzuigt, verder werken.

 • EWB met de oplossing Urban Rainshell waarmee piekbuien snel worden gebufferd, gezuiverd én opgeslagen in het watervoerend pakket.

 • BlueO2 met het idee om natuurlijke golfbreker in zee te bouwen en combineren met voedselproductie.

 • De Verbeelding met het idee van een dijk en gebouw in één en als laatst

 • Buro Regen en Water met het idee van infiltratie onder bestaande gebouwen of een groeidijk.

Naast het vormen van teams rondom de kansrijke oplossingen was er ook een ludieke challenge van de dag. Deelnemers werden uitgenodigd om de oplossingen waar ze enthousiast over waren water te geven. De winnaar van de dag was ECOncrete, ze mochten de dag erna aansluiten in een workshop over zee gerelateerde innovaties bij Sea Sights Summit in Den Haag.

De teams bestaan uit ondernemers, studenten en experts die allen hun expertises inzetten

voor deze oplossingen. Deze teams gaan vervolgens in 9 workshops aan de slag met het het verder ontwikkelen van de oplossingen. In wekelijkse sessies werken ze aan de waardepropositie, minimum viable product en toetsen ze de oplossingen bij verschillende stakeholders. Ze focussen zich op een goed businessmodel met verdienmodel en werken aan hun verhaal om de doelgroep te overtuigen.

Dit resulteert in een onderbouwde en gedragen business case en pitch voor een jury. Tijdens de Delta Water Showcase Event op 24 januari 2019 presenteren de teams vervolgens de business concepten en kiest de jury, bestaande uit bestuurders van de partners, de meest veelbelovende oplossing bij elke uitdaging. De winnende teams ontvangen een geldprijs van €2.000,-, toegang tot het partnernetwerk en een podium tijdens de werkconferentie Zuid-Westelijke Delta in maart 2019.


MEETUP 4 en aanmelden challenge event

Deze week vond de laatste Meetup plaats. Tijdens de vierde bijeenkomst waren we te gast bij Rijkswaterstaat in Middelburg en het Waterschap Scheldestromen. Dit keer gaan we de prototypes (van meetup 3) in praktijk testen met echte gebruikers, experts en stakeholders.

Na een introductie van Rijkswaterstaat, waarin zij vertelde over waarom de Challenge ook voor hun zo belangrijk is, maakte de deelnemers met de Lean Startup methode. Deze methode werd ditmaal ingezet voor het valideren van de oplossingen bij gebruikers en stakeholders. De deelnemers gingen daadwerkelijk de straat op om in gesprek te gaan met mensen. Doel was om erachter te komen of de oplossingen passen bij de behoefte van de gebruikers.

De afgelopen weken zijn ruim 60 studenten en ondernemers aan de slag gegaan met de twee uitdagingen die centraal staan in de challenge. Ze hebben de probleemgebieden verkend, kennisgemaakt met elkaar, ondernemers en partners en hebben oplossingen bedacht, prototypes gemaakt en deze oplossingen gevalideerd op straat. Over twee weken, op donderdag 18 oktober vindt het Challenge Event plaats. Wil jij meedoen met de Challenge? Meld je dan snel aan voor het event én dien je deelname in via de site.

Heb je niet meegedaan aan de Meetups maar wil je wel meedoen met de Challenge? Dat is geen probleem! Je kunt je gewoon aanmelden voor de challenge en de events.


challenge event 18 oktober

Op donderdag 18 oktober vindt het Challenge Event plaats bij Dock in Vlissingen! Tijdens het Challenge Event kun je jouw oplossing in de pitch rondes voor één van de uitdagingen presenteren of bijdragen om ideeën van anderen te versterken. Je kunt daarbij aangeven waar je naar op zoek bent en wat je inbrengt. Tijdens de Meet & Greets kun je contacten leggen met ondernemers en organisaties zoals Provincie Zeeland, Evides Waterbedrijf, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen en HZ University of Applied Sciences. Maar ook met studenten en andere (toekomstige) professionals. Al deze partijen kunnen jou helpen met het doorontwikkelen van oplossingen tijdens de Challenge. Het doel van deze dag is teams te maken rondom de oplossingen die klaar zijn voor de volgende fase.

Programma
12:30 Inloop
13:00 Welkom
13:15 Pitch ronde 1
13:30 Bezoek de innovatiemarkt - Meet & Greet
14:15 Pitch ronde 2
14:30 Bezoek de innovatiemarkt - Meet & Greet
15:15 Pitch ronde 3
15:30 Bezoek de innovatiemarkt - Meet & Greet
16:00 Join the team!
16:30 Afronding presentatie van de teams
17:00 Borrel   Het Challenge Event is voor:

 • Ondernemers, medewerkers en (young) professionals met een oplossing

 • (Young) professionals die graag aan een oplossing willen werken

 • Experts, ervaringsdeskundige en partners die interesse hebben de teams verder te helpen.

Meld je snel aan en klik hier voor je ticket voor het Challenge event.

DELTA WATER CHALLENGE MEETUP 3

De derde Delta Water Challenge Meetup vond plaats afgelopen donderdag bij HZ University of Applied Sciences in Vlissingen, de thuisbasis van een groot aantal deelnemers. Zo’n 40 deelnemers kwamen samen om te werken aan een eerste prototype van een oplossing voor een van de uitdagingen. Dit gebeurde in een speciaal techniek lokaal van de Hogeschool.

De deelnemers hebben een introductie ‘Design Thinking’ gekregen; hoe kun je ‘pains’ (frustraties) en ‘gains’ (behoeften) van je doelgroep omzetten naar concrete producten of diensten. Daarnaast werd het de creativiteit gestimuleerd met de ‘Marshlander-oefening’. De deelnemers moesten in groepjes ervoor zorgen dat een ei een val van 2 meter overleefd. Hiervoor mochten zij alleen 10 buigrietjes en een meter tape gebruiken. Daarna zijn zij aan de slag gegaan met ‘rapid prototyping’ en het maken van prototypes van oplossingen.

Volgende week zijn we te gast bij Rijkswaterstaat in Middelburg en is de laatste mogelijkheid om kennis te maken met de Challenge voor het Challenge Event op 18 oktober. Wil je hierbij zijn? Meld je dan snel aan via deze link.


DELTA WATER CHALLENGE MEETUP 2

Afgelopen donderdag vond Meetup 2 van de Delta Water Challenge plaats. Ditmaal waren we te gast in het moderne kantoor van Evides Waterbedrijf in Rotterdam.

Er waren ruim 40 ondernemers en studenten aanwezig om aan de slag te gaan met de twee uitdagingen; de toekomstbestendige stad en kustverdediging Veerse Dam.

Tijdens de intensieve sessie gingen de aanwezigen in de weer met post-it’s, stiften, stickers en andere materialen die werden ingezet tijdens het brainstormen. Door middel van verschillende creatieve technieken werden de deelnemers uitgedaagd om zoveel mogelijk ideeën te bedenken die wel eens kunnen leiden tot een oplossing voor de uitdagingen.

Het resultaat is een groot aantal ideeën die meegaan naar Meetup 3. Deze Meetup zal op donderdag 27 september plaatsvinden bij HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Dan gaan de deelnemers aan de slag met het creëren van een prototype. De creatieve middag werd afgesloten met een goed verzorgde borrel.

Wil jij bijdragen aan een toekomstbestendige Delta?
Op 27 september (Vlissingen) en 4 oktober (Middelburg) vinden de volgende Meetups plaats. Voor meer informatie over deze Meetups kijk je hier.DE DELTA WATER CHALLENGE IS begonnen!

Wat is er nodig voor een toekomstbestendige Delta? Studenten, ondernemers en andere professionals worden uitgedaagd om samen aan de slag te gaan tijdens de Delta Water Challenge. Op donderdag 6 september vond het lanceringsevenement en eerste bijeenkomst van deze Challenge plaats, bij creatieve hotspot Dock in Vlissingen.

Ondernemers, professionals en studenten kwamen vandaag samen tijdens de eerste Meetup van de Delta Water Challenge bij innovatieve hotspot Dock in Vlissingen.  

"Het weer past wel bij één van de thema's van vandaag; overlast door regenwater"

Ruim 70 professionals en studenten werden welkom geheten door Harry van der Maas, Gedeputeerde Provincie Zeeland en kregen een uitgebreid uitleg over het programma. Daarna gingen de aanwezigen aan de slag met een zogeheten Deep Dive; een creatieve sessie waarbij de uitdagingen van deze Challenge onder de loep werden genomen. Bekijk hieronder de foto’s van de bijeenkomst!

In de komende maanden gaan de deelnemers aan de slag met creatieve en innovatieve oplossingen voor deze 2 uitdagingen. De meest veelbelovende ideeën ontvangen een prijzenpakket met onder andere een geldprijs van €2.000,-.

Wil jij ook bijdragen aan een toekomstbestendige Delta? Dat kan!
Op 20 september (Rotterdam), 27 september (Vlissingen) en 4 oktober (Middelburg) vinden de volgende Meetups plaats. Voor meer informatie over deze Meetups kijk je bij Programma.


Lancering en Eerste Meetup 6 september

Op 6 September 2018 lanceren we de Delta Water Challenge bij innovatiehotspot Dock in Vlissingen (onderdeel van Dockwize) en maken we een ''deep dive'' in de twee uitdagingen. 

De uitdagingen

De Delta Water Challenge vraagt de deelnemers ideeën te bedenken voor twee uitdagingen:

 1. Hoe kun je de stad toekomstbestendig inrichten, waarbij je rekening houdt met de gevolgen van klimaatverandering?

 2. Hoe kun je de kwaliteit en beleving van de Veerse Dam met aangrenzend gebied tot de Oosterscheldekering als waterkering vergroten?

Programma 6 september:

12:30 - Inloop

13:00 - Welkom

13:20 - Delta Water Challenge

14:10 - Deep Dive

15:40 - Fast Forward to the future

16:40 - User stories

18:00 - Afronding en borrel

Aanmelden

Zien we jou op 6 september? Deelnemen is gratis! Klik hier  voor een ticket of ga naar www.eventbrite.nl


Aankondiging Delta Water Challenge tijdens Zomerborrel Dockwize

Dinsdag 3 juli is het nieuwe merk Dockwize gelanceerd, een initiatief van Kenniswerf Zeeland, DOK41, HZ University of Applied Sciences en NV Economische Impuls Zeeland. De twee laatstgenoemden sluiten zich met Innovatiefinanciering en onderzoek aan bij het koepelmerk. Tijdens deze zomerborrel is op ludieke wijze via een robot de Delta Water Challenge aangekondigd.  Alle 200 aanwezigen ontvingen een flyer en de oproep bij belangstelling zich in te schrijven voor de lancering en eerste meetup van de Delta Water Challenge op 6 september.

Toonaangevende Zeeuwse bedrijven van morgen

De Dockwize organisatie biedt ondernemers een programma op maat en helpt hen met het realiseren van hun bedrijfsidee of innovatievraagstuk. De focus ligt op het helpen van ondernemers, studenten, MKB en corporates om te innoveren, groeien en opschalen. Eén van de doelen is een toenemend aantal innovatieve startups in Zeeland met een groeiambitie, welke vervolgens uitgroeien tot duurzame, rendabele ondernemingen. Initiatieven die bijdragen aan de groei van banen en de economische stabiliteit en leefbaarheid van Zeeland. De programma's duren, afhankelijk van de behoefte, van één dag tot zes maanden. De ambitie is het bouwen aan de toonaangevende Zeeuwse bedrijven van morgen.

Wat is wat?

 • Organisatie voor groei, innovatie en starten = Stichting Dockwize (voorheen Stichting Kenniswerf Zeeland | DOK41)

 • Innovatiehotspot en incubator, onderdeel van Dockwize = Dock (voorheen DOK41)

 • Terrein in Vlissingen (waar HZ en Scalda gevestigd zijn) = Kenniswerf terrein