JURYLEDEN

Maak kennis met de juryleden van de Delta Water Challenge!

BendeReu6 kopiëren.jpg

Ben de REu

Ben de Reu, gedeputeerde van de Provincie Zeeland; de bestuurder in Zeeland die verantwoordelijk is voor o.a. de portefeuilles Water, Energie en Klimaat.

Ik vind het heel erg belangrijk dat jongeren, maar ook ondernemers, mensen uit het onderwijs en vanuit overheden samenwerken aan een Zeeland waarin het goed wonen, werken en leven is. Met de Delta water Challenge moedigen we iedereen aan om met goede ideeën te komen voor de toekomst van Zeeland op het gebied van Water, Energie en Klimaat voor Zeeland. Ik verwacht van de teams goed doordachte en toepasbare oplossingen. Het traject dat via de Delta Water Challenge wordt aangeboden biedt daar alle kansen voor.

Jan Vreeburg.png

JAN VREEBURG

Jan Vreeburg is sinds september 2017 hoofd van de afdeling Strategie van Evides waterbedrijf. In zijn loopbaan heeft hij met veel aspecten van de stedelijke watercyclus te maken gehad. Eerst als onderzoeker bij KWR Watercycle Research Institute, een functie die hij combineerde met een part time aanstelling bij de Technische Universiteit van Delft en later aan de Wageningen Universiteit en Research. Strategie, onderwijs en onderzoek in combinatie met en pragmatische implementatie vormen de rode draad.

 

“De Delta Water Challenge is een mooie en stimulerende omgeving om jong talent en ondernemers bij elkaar te brengen en daar de energie los te maken die nodig is om tot werkelijke verandering te komen. De watervraagstukken waar we in de toekomst mee te maken zullen krijgen, zijn voor een groot deel nog onbekend. Wat we zeker weten is dat we de creativiteit en ondernemingsvaardigheid van de huidige deelnemers nodig zullen hebben om die het hoofd te kunnen bieden.”

Foto Gert van Kralingen.jpg

gert van kralingen

Gert van Kralingen is bestuurder van Waterschap Scheldestromen. Het Waterschap is een groot bedrijf met 440 werknemers, waarin jaarlijks een budget van ruim 112 miljoen euro omgaat. Het Waterschap beheert de dijken en duinen, (bijna 500 km) zorgt voor schoon en voldoende water en voor veilige wegen en fietspaden.

k-2007-3874_alwayn_cr.jpeg

Elaine alwayn

Elaine Alwayn is per 1 oktober 2018 Directeur Netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat Zee en Delta. Rijkswaterstaat Zee en Delta maakt het vervoer over de Noordzee en het Zeeuwse land en water mogelijk. Ook zorgt dit regionale onderdeel van Rijkswaterstaat dat het vervoer vanaf de Noordzee goed aansluit op het land en water. In de Zeeuwse regio worden waterkeringen verbonden met wegen, bruggen en natuur. 

694.jpeg

john dane

John Dane is met ingang van 1 januari 2019 voorzitter van het College van Bestuur van de HZ. Sinds 1 september 2014 is hij lid van het College van Bestuur. Hij startte in 2014 aan de HZ als managing director van de Academie voor Economie & Management en Scaldis Academy. 

Als kennisinstituut in de Zeeuwse regio hechten wij grote waarde aan initiatieven als de Delta Water Challenge. Wereldvraagstukken op het gebied van water zijn de uitdagingen van vandaag. Wij vinden het belangrijk om onze studenten op te leiden tot professionals die nationaal en internationaal aan innovatieve oplossingen kunnen werken. De Delta Water Challenge is een uitdagende manier om hun talenten te ontwikkelen. Dat ze hierbij samenwerken met professionals uit het werkveld juichen wij alleen maar toe.”

DWC_LogoWhite.png